Programul Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice”
„Investitii pentru viitorul dumneavoastra”
Proiect: „Implementarea unui sistem informatic de gestiune pentru cresterea competitivitatii LASTING Software”
Proiect cofinantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala.

„Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro
„Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.”

iSchools

iSchools este o soluție inovatoare marca SPHINX IT Cercetare-Dezvoltare, concepută pentru a facilita un management centralizat în mediul educațional.

În practică, iSchools reprezintă un catalog virtual prin intermediul căruia părțile direct implicate în derularea adecvată a mediului preuniversitar să aibă acces constant şi direct la informaţie.

Putem spune astfel că beneficiarii se împart în trei categorii:

Şcoala

 • Vedere de ansamblu asupra activității din unitatea de învățământ
 • Detecția timpurie a problemelor de absenteism / nepromovabilitate la nivel de elev / materie
 • Generarea situațiilor școlare cerute de autorități: locale (primărie) și scolare (Inspectoratul Școlar Județean)
 • Comunicare și informare imediată a părinților privind situația școlară și disciplinară a copiilor
 • Evidența activităților de uzanță pedagogică ale cadrelor didactice.
 • Control multiplu al prezenței în școală și la clasă pentru elevi și profesori (sistem de control acces dublat de cel de catalog electronic)

Părinţii

 • Informare imediată și obiectivă relativ la situația școlară a propriilor copii.
 • Sistem unitar de informare pentru toți copiii (aceeași  modalitate de afișare și prezentare a informațiilor indiferent de câți copii ar vea un părinte sau la ce unitate școlară sunt înscriși).

Autorităţile locale/judeţene (reprezentate de Primărie şi Inspectorat Şcolar Judeţean)

 • Vedere de ansamblu asupra activităţii din toate unitățile de învățământ
 • Detecția timpurie a problemelor de absenteism / nepromovabilitate la nivel de școală / elev / materie
 • Generarea de situații comparative între unitățile de învățământ / cadre didactice / discipline școlare

Componente

1) Catalog

 • Tablete pentru înregistrarea notelor și absențelor la ore (o tabletă per clasă /acces Wireless)
 • Management al școlilor / claselor / profesorilor / materiilor / elevilor / părinților
 • Modul acces părinți la informațiile școlare ale propriilor copii
 • Raportare (nivel centralizat – Primărie și ISJ; nivel local – în fiecare școală)

 2) Control acces

Acces

 • Carduri de acces (distribuite la elevi şi profesori)
 • Cititoare de carduri (postare la intrările și ieșirile din unitatea de învățământ)
 • Captura date acces (centralizat, la nivel de școală)
 • Management carduri (centralizat, la nivel de școală)
 • Raportare (centralizat, la nivel de școală și la nivel de autoritate locală / județeană)

Supraveghere video

 • Camere de supraveghere (cel puțin la intrările / ieșirile în / din unitatea de învățământ)
 • Punct de monitorizare în timp real a intrărilor și ieșirilor sau a istoricului înregistrărilor
 • Stocare a fluxurilor de date video

Infrastructură

DATE

 • Server aplicații (control acces, supraveghere video) –  per școală
 • Server aplicații central pentru componentele de management și raportare din cadrul Catalog Virtual
 • Server aplicații central pentru componenta de acces părinți din cadrul Catalog Virtual
 • Stocare centralizată și / sau locală per școală

LAN 

 • Rețea wireless și cablu UTP în şcoală (minim în cancelarie) pentru conectarea tabletelor / altor calculatoare la sistemul centralizat de management al Catalogului virtual
 • Router wireless – per școală
 • Access Point-uri – per școală (dimensionare în funcție de topologia fiecărei unități de învățământ)

WAN

 • Reţea metropolitană sau Internet pentru a putea accesa server-ul central de management al Catalogului Virtual (în funcție de posibilitățile de acces și conectivitate locale)
 • Securizare acces aplicație pentru părinţi (Web Application Firewall)

Comunicaţii între Primărie – ISJ – Școli

Subsistem de videoconferință cu posibilitate de partajare a conţinutului – conferințe cu mai mult de doi utilizatori (multipunct), acces de pe tablete la conferințe

AVANTAJE

Catalog virtual

 • Multi-utilizator cu acces în sistem pentru profesori, părinți, inspectori, personal auxiliar (ex. manager, secretară, economist).
 • Înregistrare note și absențe în timp real (note per materii / note la teze și absențe la fiecare oră)
 • Configurare școli / elevi / profesori / materii / clase
 • Închidere / deschidere an școlar / semestru
 • Înregistrare activități extracurriculare pentru cadre didactice și elevi (participare la cursuri, concursuri, etc)
 • Rapoarte diverse per școala / profesor / materie / clasă și sistem de raportare deschis (se pot construi alte rapoarte oricând)
 • Acces securizat și diferențiat la informații în funcție de tipul de utilizator
 • Acces la informații pentru părinți – doar datele aferente propriilor copii

Control acces

 • Acces
 • Validare acces intrare / ieșire
 • Activări / dezactivări carduri
 • Asocieri carduri cu elevi / profesori
 • Supraveghere video
 • Înregistrare fluxuri video de la intrările / ieșirile din unitățile de învățământ
 • Redare în timp real / la cerere a flux-urilor video înregistrate

Integrare

 • Informațiile – de tip elev și profesor – configurate în Catalog virtual la nivel centralizat să fie accesibile și din aplicația de Control acces nivel local
 • Verificare prezență elevi și profesori plecând de la datele din aplicația de control acces și catalog virtual (dubla verificare a înregistrărilor pe același set de date primare)

parteneri