SAP Business One este soluţia software
special concepută de SAP pentru
companiile de dimensiuni mici si mijlocii

Vă punem la dispoziție un ERP compact și flexibil, proiectat special pentru a
susţine evoluţia organizaţiei dumneavoastră.

SAP Business One este o soluție completă pentru managementul transparent al companiei. Acesta acoperă principalele procese, de la cele financiare la managementul relațiilor cu clienții (CRM), procesele de vânzări și achiziții, gestiunea stocurilor, procesele de producție (inclusiv funcționalități MRP), managementul proiectelor și al resurselor umane.

SPHINX IT este partenerul ideal pentru integrarea și automatizarea operațiunilor companiei dvs. Vă putem sprijini pentru implementarea unui sistem informatic de top, care vă oferă acces în timp real la informații relevante pentru a lua cele mai bune decizii în fiecare zi.

Prin soluția SAP Business One versiunea HANA, vă aducem capabilități de analiză dinamică și de prognozare, urmărirea în timp real a indicatorilor de performanță, precum și rapoarte dinamice și interactive care să vă ofere o imagine de perspectivă asupra viitorului afacerii dumneavoastră.

SAP Business One – modulele standard

Vânzări & CRM

Achiziții

Gestiunea stocurilor

MRP (Material Requirements Planning)

Producție

Financiar-contabil

Service

Project Management

Resurse Umane

Analiză și Rapoarte & Administrare

Add-On SAP Business One – ANAF status check

Modulul Vânzări & CRM Customer Relationship Management

 • Gestionează întregul proces de vânzare, de la primul contact până la facturare și administrarea post-vânzare
 • Acoperă tot ciclul de viață al relației cu clientul
 • Definește politici de vânzare flexibile folosind liste de prețuri multiple, politici de discount, promoții, limite de credit
 • Vă permite să țineți toate informațiile critice despre client/furnizori într-un singur loc, având la îndemână multiple posibilități de căutare/vizualizare (perspectivă integrată)
 • Funcționalitățile Customer Relationship Management – CRM va permit gestionarea oportunităților de vânzare, a activităților aferente ciclului de vânzare, obținerea unor rapoarte concludente pentru pipeline-ul de vânzări, precum și un wizzard pentru crearea campaniilor de marketing.

Modulul Gestiunea stocurilor

 • Gestionează stocurile în mai multe depozite și locații
 • Urmărește și înregistrează toate mișcările de stoc
 • Gestionează inventarul după numere seriale sau loturi
 • Vă ajută să efectuați eficient inventarul periodic
 • Oferă posibilitatea de a gestiona stocurile utilizând cea mai potrivită metodă de calcul al costurilor
 • Permite menținerea fișelor de produs și utilizarea de multiple unități de măsură și modalități de formare a prețurilor
 • Facilitatea organizării gestiunii cu bin-location

Modulul Producție

 • Asigură controlul întregului proces de achiziție
 • Permite gestionarea și managementul contractelor cadru cu furnizorii
 • Permite crearea de cereri de achiziție, cotații, comenzi, sau ordine de producție, în baza uneia sau mai multor oferte de vânzare
 • Optimizează stocurile utilizând modulul de Planificare a Necesarului de Aprovizionare (MRP)
 • Facilitatea “route stages”

Modulul Service

 • Permite gestiunea de service (defecte)
 • Servește la gestiunea contractelor de service ( bronze/silver/gold)
 • Conține o bază de date cu posibile soluții pentru rezolvarea incidentelor, bazată pe experiența anterioară

Modulul Resurse Umane

 • Baza de date angajați
 • Permite generarea de rapoarte specifice (lista angajați, absenteism, agenda telefonică angajați)

Add-On SAP Business One - ANAF status check

 • Servește verificării în mod automat a statusului partenerilor în baza de date ANAF
 • Face posibilă completarea automată în SAP business One a următoarelor informații: stare partener -Activ/Inactiv; plătitor de TVA – Activ/Inactiv; split TVA -Activ/Inactiv; plătitor TVA la încasare – Activ/Inactiv
 • Permite culegerea automată a datelor privind adresa partenerului din baza de date ANAF și completarea acesteia în SAP Business One
 • Efectuează completarea automată a caracterelor RO în cadrul CUI pentru partenerii plătitori de TVA
 • Facilitează managementul CUI-urilor în baza de date, funcție de tipul partenerului (client, furnizor, lead)
 • Vă permite transmiterea prin email a unui raport cu rezultatul sincronizării, cu posibilitatea de setare a frecvenței
 • Acoperă salvarea auditului privind actualizările în nomenclatorul de parteneri din aplicație
 • Vă pune la dispoziție posibilitatea definirii de alerte și transmiterea unui email cu modificările care apar în urma sincronizării celor 2 baze de date

Modulul Achiziții

 • Asigură controlul întregului proces de achiziție
 • Permite gestionarea și managementul contractelor cadru cu furnizorii
 • Permite crearea de cereri de achiziție, cotații, comenzi, sau ordine de producție, în baza uneia sau mai multor oferte de vânzare
 • Optimizează stocurile utilizând modulul de Planificare a Necesarului de Aprovizionare (MRP)

Modulul MRP (Material Requirements Planning)

 • Ia în considerare și regulile predefinite de planificare, cum ar fi Comandă Multiplă, Interval comandă, Cantitate minimă de comandă, Nivel de inventar şamd
 • Permite planificarea cerințelor materiale pentru un proces de fabricație sau de achiziție bazat pe reevaluarea inventarelor, cerințelor și proviziilor existente privind modificarea parametrilor de planificare.
 • Calculează cerințele brute pentru cel mai mare nivel de materiale (BOM), pe baza inventarului existent, a comenzilor de vânzări, a comenzilor de achiziție şi de producție, a previziunilor – prin realizarea cererilor nete din structura BOM.
 • Generează raportul și recomandările ce îndeplinesc cerințele brute, luând în considerare nivelurile de inventariere existente și ordinele de achiziție existente și comenzile de producție.

Modulul Financiar-contabil

 • Asigură automatizarea transferului în contabilitate a tuturor documentelor operaționale: facturi de clienți, facturi de furnizori, încasări, plăți
 • Vă permite să gestionați cu acuratețe cash-flow-ul
 • Vă permite să urmăriți bugetele și valorile planificate cu cele realizate la nivel de centru de cost  proiect

Modulul Project Management

 • Servește gestionării proiectelor pe tot parcursul lor,
 • Centralizează toate tranzacțiile, documentele şi activitățile legate de proiect.
 • Ajută la monitorizarea evoluției însărcinărilor, etapelor şi fazelor,
 • Permite analiza costurilor bugetare
 • Poate genera rapoarte cu privire la diferite aspecte ale proiectului, cum ar fi analiza stadiului, problemele deschise și resursele.

Modulul Analiză și Rapoarte & Administrare

 • Oferă posibilitatea de a genera rapoarte ce îmbunătățesc transparența și deciziile strategice de business
 • Permite crearea de rapoarte detaliate pe fiecare aspect al oricărui proces de business, inclusiv trasabilitatea estimărilor de vânzare, rapoarte financiare pentru planificare și audit – folosind modelele de rapoarte existente
 • Versiunea SAP Business One HANA permite (suplimentar) obținerea unor rapoarte și analize analitice, dinamice însoțite de reprezentări grafice sugestive.
 • Permite gestionarea alertelor, procedurilor de aprobare și a  drepturilor pentru fiecare user

Care sunt beneficiile pe care le aduce
soluția SAP Business One?

Poziționează compania dvs. ca fiind o companie de top

Consolidează activitatea la nivel de companie, oferind un sistem unic, integrat care elimină introducerile redundante de date și erorile

Sursă completă de informații esențiale, actualizate în timp real și corelate între ele

Integrează și automatizează principalele procese de lucru din companie, ceea ce înseamnă mai puține operațiuni manuale

Permite accesul utilizatorilor pe bază de roluri și nivele de acces

Răspundeți eficient cererilor clienților într-un timp scurt

Accesați instant la indicatorii de performanță ai afacerii

Accesați rapid rapoarte standard și instrumente de construcție a rapoartelor: deciziile se iau mai ușor atunci când au la bază informații clare

Interfață flexibilă, modulară, accesibilă pentru utilizator

SAP Business One versiunea HANA, funcționalități de analiză și prognoză avansate

SAP Business One asigură funcționalitățile cheie pentru derularea proceselor de afaceri, cu implementarea, punerea în exploatare și evidențierea rapidă a beneficiilor. Se bazează pe o platformă IT complet integrată, scalabilă, cu standarde deschise. Cerințelor specifice fiecărei companii li se răspunde cu exactitate, iar procesele cheie din cadrul companiei sunt acoperite eficient.

Planificarea comenzilor de vânzari

Aceasta se realizează folosind funcționalitatea standard Available to Promise, ce vă aduce:

 • transparența inventarului în timp real
 • agregarea dinamică a stocului disponibil, în baza inventarului de stoc existent
 • agregarea dinamică a comenzilor de achiziție în curs
 • agregarea dinamică a comenzilor de vânzare deschise și solicitate

Prognoza fluxului de numerar

Cashflow Forecast este o funcționalitate standard disponibilă în versiunea HANA ce servește la prognozarea fluxului de numerar, fiind un raport de tip previziune, dinamic și grafic, care în funcție de componentele măsurate și criteriile alese (perioadă analizată, probabilitatea) va lua în calcul plățile recurente de efectuat, încasările recurente, previziunile de vânzări și cheltuieli.

Căutare după cuvinte cheie

Enterprise Search, funcționalitate care oferă accesul la date relevante printr-o simplă căutare într-un format familiar de tip Google, cu posibilitatea de a filtra și sorta datele, astfel încât rezultatele să fie cât mai relevante. Sistemul caută în master data, date tranzacționale, setări, iar rezultatul obținut poate fi analizat în amănunt prin funcția drill-down.

Monitorizare indicatori de performanță

Crearea de indicatori de performanță de tip KPI, suplimentar față de cei standard, pentru evaluarea vizuală a status-ului afacerii dvs. în timp real.

Planificarea livrărilor

Delivery Schedule Management aduce un overview asupra tuturor comenzilor deschise pentru un anumit reper, sortând comenzile de vânzare înregistrate în sistem după criteriile: dată de livrare, prioritatea BP, valoarea comenzii. Este un raport dinamic standard în versiunea HANA, care servește în luarea de decizii asumate pentru mutarea ordinii de onorare a comenzilor, sau propunerea de produse alternative clienților.

Tablou de bord cu partenerii de afaceri

Customer 360, o „poză la minut” a partenerilor de afaceri, în care se pot vizualiza toate informațiile relevante legate de aceștia, de la informațiile generale la cele raportate la fluxul de vânzări sau logistic.

Vizualizare tablou de bord

Posibilitatea afișării unor dashboard-uri, generale sau avansate, care facilitează luarea deciziilor bazate pe date concrete, customizabile de către utilizatori, în funcție de rolul deținut de aceştia.

Contactează-ne

Suntem și pe