Comunicat de presă: Sphinx IT extinde aria parteneriatului cu SAP adăugând în portofoliu soluția SAP Business One

By January 25, 2018SPX Blog

Ianuarie 2018, Timişoara – Sphinx IT, parte a Grupului LASTING, a început anul 2018 prin adăugarea unei noi soluții în portofoliu. Echipa are noi competențe pentru soluția SAP Business One, care adresează  întreprinderile mici și mijlocii, precum și companiile aflate  în curs de dezvoltare și modernizare.

SAP Business One este primul ERP din portofoliul SAP funcțional pe baza de date HANA, fiind lider global pe segmentul său de piață, fapt datorat îndeosebi tehnologiei de ultimă generație de tip in-memory care deschide noi orizonturi digitale pentru managementul companiilor. SAP Business One este considerat vârf de lance în transformarea digitală pe care SAP o face posibilă pentru companiile din segmentul IMM, producătorul software investind continuu în dezvoltarea şi extinderea soluției, atât la nivel de  procese, cât şi la nivel tehnologic şi inovativ.

Sphinx IT este partener Gold SAP, fiind experimentat în implementarea de soluții SAP de tip ERP de peste 10 ani. Adăugând SAP Business One în oferta sa, Sphinx IT pune la dispoziția companiilor o soluție compactă, flexibilă și scalabilă pentru managementul tuturor proceselor operaționale și decizionale, asigurând funcționalități analitice avansate, capabilități de raportare și analiză de business, și optimizând procesele cheie. SAP Business One înglobează, funcționalități financiare, logistice și analitice, de la gestiunea relației cu clienții, a proceselor de vânzare și aprovizionare, până la planificarea producției, managementul resurselor umane și al serviciilor. Peste 50.000 de companii din 150 de țări au ales SAP Business One pentru managementul operațiunilor și proceselor de afaceri, această soluție business având o rată de adopție rapidă în cadrul utilizatorilor datorită interfeței intuitive şi moderne.

Ne bucurăm de prezența SAP Business One în portofoliul Sphinx IT, întrucât extinde oferta noastră de soluții business-software către o categorie nouă de companii, cărora le facilităm modernizarea afacerii în timp record, mizând pe funcționalitățile specifice SAP Business One, care oferă capabilități ERP, CRM si BI out-of-the-box.” – a declarat Ronald Wagmann, CEO Sphinx IT.

 

Despre Sphinx IT:

SPHINX IT este parte a Grupului LASTING, grup românesc de companii ce și-a format un renume de top în segmentul infrastructură & consultanță IT în cei peste 21 de ani de activitate pe plan național și internațional. LASTING Group este un jucător de top și o marcă de referință în peisajul tehnologiei competitive din România, fiind cunoscut pentru calitatea de partener de încredere, pentru consecvență și capacitate inovativă.

Sphinx IT sprijină nevoia clienților săi de a se menține în top-ul evoluției pieței, oferind servicii de consultanță şi implementare pentru soluții din portofoliul SAP care optimizează pe deplin procesele lor de afaceri. Pentru mai multe informații, vizitați www.sphinx-it.ro .

 

Despre SAP România:

SAP România, subsidiara locală a SAP SE, și-a început activitatea în 2002, numărându-se printre primii furnizorii IT locali de top. În ultimii 14 ani, compania a contribuit semnificativ la dezvoltarea mediului de business local și la transformarea digitală a organizațiilor. Astăzi, mai mult de 500 de companii din România utilizează soluții software SAP, din industrii precum utilități, transporturi, bănci, asigurări, retail sau producție. De asemenea, 95% dintre cele mai mari 300 de companii pe plan local utilizează soluții software SAP.

 

***

January 2018, Timişoara – Sphinx IT, part of the LASTING Group, opened the year 2018 by adding a new solution to its portfolio. The Sphinx IT team acquired new competencies for SAP Business One, the solution designed to serve small to midsize businesses, as well as growing SMEs.

SAP Business One is the first functional ERP from SAP’s portfolio on the HANA database, being the global leader in its market segment, due in particular to state-of-the-art in-memory technology that opens up new digital horizons in business management. SAP Business One is considered the pinnacle of the digital transformation powered by SAP for its clients in the SME segment, with the renowned business software developer constantly investing in upgrading and expanding this solution, both at the processes level, as well as at the technological & innovative level.

Sphinx IT is a SAP Gold partner and holds an experience of over 10 years in the implementation of SAP ERP solutions. Adding SAP Business One to its offer, Sphinx IT provides SMEs with a compact, flexible and scalable solution for managing all operational and decision-making processes, which includes advanced analytical functionalities, reporting and business analysis capabilities, and serves in optimizing key processes. SAP Business One encompasses financial, logistical and analytical functionalities, from customer relationship management, sales and supply processes to production planning, human resource management and services. More than 50,000 companies in 150 countries have adopted SAP Business One for their Business Operations and Business Process management, this business solution having a fast adoption rate within users, thanks to the intuitive and modern interface it features.

We’re excited about the presence of SAP Business One in the Sphinx IT portfolio, as it extends our business-to-business offer towards a new category of companies, for which we enable a fast and seamless business modernization process, by employing the SAP Business One’s specific features that provide out-of-the-box ERP, CRM and BI capabilities.”- declared Ronald Wagmann, CEO of Sphinx IT.

 

About Sphinx IT:

SPHINX IT is part of the LASTING Group, the Romanian group of companies that holds a leading reputation in the infrastructure & IT consulting segment, having over 21 years of national and international activity. The LASTING Group is a top player and a renowned brand in the competitive technology landscape in Romania, known for being a trusted partner, as well as for its consistency and innovative capabilities.

Sphinx IT supports its customers’ wish to be positioned in the top market segment, by providing leading-edge consulting and implementation services for the SAP Portfolio solutions that fully optimize the targeted business processes. For more information, visit www.sphinx-it.eu.

 

About SAP Romania:

SAP Romania, the local affiliate of SAP SE, started its business operations in 2002, being among the top local IT vendors. Over the past 14 years, the company has significantly contributed to the development of the local business environment and to the digital transformation of organizations. Today, more than 500 companies in Romania employ SAP software solutions, ranging across various sectors, such as the utilities, transport, banks, insurance, retail or production industries. Also, 95% of the top local 300 companies use SAP software solutions.

2 Comments