Programul Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice”
„Investitii pentru viitorul dumneavoastra”
Proiect: „Implementarea unui sistem informatic de gestiune pentru cresterea competitivitatii LASTING Software”
Proiect cofinantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala.

„Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro
„Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.”

Solutii Software la Comanda

Ce sunt?

Business-ul contemporan este complex şi – de multe ori – soluțiile standard nu se potrivesc peste situaţia “din teren”, situaţie care are nuanţe, valenţe proprii şi de integrare în contexte de lucru foarte specifice.

În astfel de condiţii, se implementează cu o eficienţă maximă soluţii software concepute special pentru acel proces şi situaţie care răspund tuturor cerinţelor speciale ale clientului.

Practic soluţiile software sunt aplicaţii care se specifică prin discuţii împreună cu clientul, se proiectează special pentru a modela un proces anume şi se integrează cu şi în mediul de lucru al clientului.

Care sunt problemele la care răspunde? – avantaje ale implementării

Mai ales atunci când discutăm despre procese noi necesitatea unei rezolvări prin soluţii specifice este pregnantă. Noutatea poate să derive din responsabilităţi noi sau din procese care – implementate pe hârtie – se dovedesc inadecvate cu nevoia de viteză, raportate şi eficienţă a unei companii moderne.

Nici ideile inovative ale angajaţilor nu sunt cele din urmă care pot să conducă la eficienţă: din contră, fiind cei mai conectaţi cu realitatea muncii de zi cu zi pot să genereze eficienţa în modul cel mai direct.

O altă necesitate poate să apară în momentul în care procesele gestionate până la un moment dat în Excel, devin foarte complexe şi colaborative, fiind cerută conlucrarea în timp real pentru aceleaşi tipuri de date şi entităţi.

De asemenea o ultimă – dar nu cea din urmă – nevoie poate să derive din integrarea mai multor informaţii sau procese care ruleaza în solutii standard deja implementate în organizaţie.

Toate aceste situaţii se pot rezolva într-un mod optim prin implementarea de soluţii software care să fie:

  • Specifice proceselor clientului
  • Să acopere nevoile de integrare locale şi globale (locale – cu infrastructura locală şi globale – cu politicile şi infrastructura globală a unei corporaţii)
  • Să urmărească evoluţia în timp a procesului prin suport local

Cum răspunde la acele probleme? – scurtă descriere

Rezolvarea unor probleme prin soluţii software nu este un proces simplu din mai multe motive:

  • Îşi propune să implementeze procese nestandard, prin urmare nu sunt evidente bune practici pentru acea zonă de activitate
  • Persoanele cu care se discută din partea beneficiarului nu sunt întotdeauna avizate relativ la posibilităţile tehnice şi dificultăţile de implementare
  • Nu întotdeauna ceea ce e evident sau uşor de înţeles şi folosit nu e şi simplu de implementat! Am putea spune că din contră!
  • Sunt situaţii care, din punct de vedere al specificului de domeniu al soluţiei sunt evidente pentru beneficiar motiv pentru care nu se comunică în cadrul analizei

Pentru a surmonta aceste dificultăti şi a “prinde” în solutie exact nevoile reale ale beneficiarului, am ales o implementare în 4 paşi descrişi vizual in diagrama de mai jos:

solutiisoftware-la-comanda

Pasul 1: Transmiterea cerinţelor brute, asa cum le vede şi înţelege beneficiarul în acest moment.

Pasul 2: Discuţii integrative pentru a suprinde nevoile specifice şi a formaliza cerinţele

Pasul 3: Documentaţia cerinţelor prin documente de analiză de tip RFQ (Request For Quatation) şi – dacă e cazul – diagrame de tip sketch care suprind modul de interacţiune al viitoarei aplicaţii cu utilziatorii, fluxurile de la lucru şi datele care se manipulează

Pasul 4: Execuţia proiectului plecând de la documenteaţia cerinţelor elaborată în cadrul Pasului 3. Şi această etapă este una integrativă prin care se doreşte includerea feedback-ului clientului în soluţia finală păstrând însă scopul proiectului descris în cadrul Pasului 3.

parteneri